Dins del programa SIOAS hem dedicat diferents sessions, tant a la formació endavant com a alfabetització, per fer recerca de feina. S’han inscrit en diferents ofertes d’interés, s’han donat d’alta al portal de feina activa del SOC, han gestionat la renovació de la demanda d’ocupació, etc.
Un treball intens per fer-se actius en el procés de recerca de feina i que els desitjem molta sort.
#SIOAS #Agafatal21 #inserciólaboral #alfabetització #endavant #recercafeina #formació #sindromededown