FES-TE VOLUNTARI

2.1 CLÀUSULA DE CONSENTIMENT DEL FORMULARI WEB -FES-TE VOLUNTATI-

Textos legals versió 3 03-2016

Li informem que les dades personals recaptades mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades al fitxer :

1- [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la “Agencia Española de Protección de Datos”, amb el Codi d’inscripció [2132050035], del que és responsable DOWN TARRAGONA, [d’ara endavant DOWN TARRAGONA], amb domicili social a: Passeig Misericòrdia, 28 baixos 43205 REUS, NIF G43932524, E-mail info@downtarragona.org, amb la finalitat de gestionar aquest formulari per a enviar la petició de col·laborar com a voluntari, atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica de les nostres activitats, fins i tot per mitjans electrònics.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@downtarragona.org indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“, o bé en la opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

DOWN TARRAGONA es compromet a utilitzar les dades recaptades mitjançant aquest formulari, únicament per la finalitat esmentada anteriorment.

L’Interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recaptades mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’Enviament d’aquest e-mail, implica l’acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Passeig Misericòrdia, 28 baixos 43205 REUS, o a través de correu electrònic a info@downtarragona.org i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), li comuniquem que el gestor de continguts del Lloc Web és DOWN TARRAGONA propietari d’aquest domini. L’esmentat domini d’Internet dwontarragona.org es troba inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat del Lloc Web.

sac michael kors sac michael kors