La Fundació ”la Caixa” ha impulsat la guia jurídica Més de 100 preguntes sobre la discapacitat segons la legislació espanyola, juntament amb la Fundació Aequitas i amb la col·laboració del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat i la Fundació ONCE, que té com a objectiu resoldre totes les qüestions en matèria de dret civil que incumbeixen les persones amb discapacitat, les seves famílies i professionals d’aquest àmbit.

A més, enguany han actualitzat la guia jurídica sobre discapacitat segons la legislació catalana.

Totes dues guies s’han adaptat a lectura fàcil perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin fer-ne ús.

Les guies es poden consultar des dels següents enllaços:

Legislació Catalana lectura normal

Legislació Catalana lectura fàcil 

Legislació Espanyola lectura normal

Legislació Espanyola lectura fàcil