El passat dilluns  24/06/17 Gerard,  va començar la seva primera experiència laboral amb un contracte  a la empresa Estival El Dorado Resort de Cambrils, ocupant el lloc  d’auxiliar de cambrer, després de prendre una important decisió de fer un pas cap a la transició a la vida adulta. Gerard ja coneix l’espai, les tasques i els companys, ha superat satisfactòriament el procés inicial d’adequació i adaptació, a més a més de demostrar interès, motivació, una bona actitud i grans habilitats.  N’estem segurs que li resultarà una gran experiència i li suposarà un creixement important en la seva autonomia”. charme pandora charme pandora