En les últimes activitats d’oci, el grup Quedem Amics ens vam dedicar a preparar i pensar les activitats que volem fer i ens en van sortir un munt!
Daltra banda, en Quedem Xecs, ens en vam anar a fer unes bitlles i a gaudir la tarda tots junts.