El Comitè Mèdic Assessor de Down España, aconsella la vacuna antigripal per a les persones amb síndrome de Down i el seu entorn més proper, així com la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 per a les persones amb síndrome de Down més grans de 40 anys.

Davant la nova temporada de la grip estacional, des de Down España volen recordar la vulnerabilitat de las persones amb síndrome de Down a la malaltia i a les seves possibles complicacions derivades de la disfuncionalitat de la seva resposta immune. A més, les possibles infeccions respiratòries que poden provocar la grip, principalment per pneumococs, eleven l’alerta aquest any al coincidir per segon any amb la pandèmia de COVID-19.

Per tot això, seguint les recomanacions del Comitè Mèdic Assessor de Down España, sol·liciten a les famílies i professionals i persones amb  síndrome de Down que contactin o es dirigeixin als seus centres de salut per a iniciar les indicacions de vacunació exigides i consensuades per al col·lectiu:

 1. Vacunació antigripal de totes las persones amb síndrome de Down més grans de 6 meses.
 2. Vacunació dels convivents amb persones amb síndrome de Down -familiars i professionals que els acompanyin-, sobretot si presenten factors de risc de complicacions de la grip: edat avançada; trastorns respiratoris crònics, immunitaris o cardíacs; diabetis…
 3. Vacunació antipneumocòccica:
  • en nens i nenes amb SD menors de 2 anys, assegurar la recepció de las corresponents dosis de vacuna antipneumocòccica conjugada (VNC) contemplades en el calendari de vacunacions sistemàtiques de la seva comunitat autònoma.
  • en persones con SD majors de 2 any que no hagin rebut o completat la vacunació sistemàtica infantil amb vacuna antipneumocòccica tridecavalente (VNC13: Prevenar 13), administració d’una dosis de VNC13 seguida, després d’un interval mínim de 2 mesos, d’una dosis de vacuna antipneumocòccica polisacarídica 23-valente (VNP23).
  • en las vacunades únicament amb dosis de VNC13 després dels 2 anys, administració d’una dosis de VNP23 després d’un interval mínim de 2 mesos.
  • en persones de 2 a 17 anys que hagin rebut dosis de VNP23 sense dosis prèvies de VNC13, indicació d’una dosis de VNC13 a partir dels 2 mesos sigüents; en adults, l’interval entre ambdues dosis no ha de ser inferior a 12 mesos.

Es pot consultar el calendari de vacunacions de la Sociedad Española de Pediatría en el següent enllaç: Calendario de vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría.

Tercera dosis de la vacuna COVID-19

Per un altre costat, des de Down España recorden que les persones amb síndrome de Down més grans de 40 anys han de rebre una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, doncs formen part del grup 7 de risc. Si no l’han rebuda ja, aconsellen també el contacte amb el centro de salut corresponent.

Ambdues vacunes (Grip i COVID-19), que tenen com a objectiu protegir a les persones més vulnerables, disminuint al màxim possible la incidència de grip/COVID en aquests grups diana, poden ser administrades alhora. No hi ha ninguna contraindicació per a això.

Addicionalment a aquestes recomanacions sobre la vacunació de la grip estacional, des de Down España volen posar èmfasi en la importància de seguir las recomanacions per a evitar contagis per COVID-19, especialment l’ús correcte de la mascareta (sobretot en espais tancats), la priorització dels espais oberts i la ventilació contínua dels espais tancats.

Font: Recomendaciones sobre la vacuna de la gripe estacional para las personas con síndrome de Down : DOWN España (sindromedown.net)