Un estudi dut a terme per Down España entre els mesos d’abril i maig de 2021 per a avaluar les conseqüències psicosocials de la pandèmia en la població amb síndrome de Down ha abocat uns resultats esclaridors i a la vegada sorprenents. L’estudi, que ha comptat amb la col·laboració de Beatriz Garvía, psicòloga clínica vinculada a la FCSD, i amb el recolzament del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, mostra per primer cop que les persones amb síndrome de Down, igual que la resto de la població, van patir de forma severa degut a l’aïllament, els canvis i l’enorme incertesa provocats per la pandèmia de COVID-19.

L’estudi es va realitzar mitjançant un qüestionari i van participar 340 joves amb síndrome de Down, la majoria entre els 20 i els 29 anys.

En resumen, la gran majoria d’aquestes persones amb síndrome de Down que van participar a l’estudi manifesten estar ben informades sobre el que és i el que implica la COVID-19, gairebé la seva totalitat compleixen amb les mesures de prevenció sense problemes, es van adaptar bé a les noves rutines durant el confinament i la majoria van aprendre a realitzar noves tasques col·laboratives a casa durant aquest període. Una gran majoria va mantenir contacte amb amics malgrat l’aïllament i s’han acostumat a utilitzar dispositius electrònics per a relacionar-se amb el seu entorn. La mitat diu haver continuat fent exercici físic a casa.

Malgrat això, gairebé la mitat va afirmar tenir por a la COVID-19 i 1 de cada 4 es va sentir sol durant el confinament mentre que gairebé la mitat es va sentir trist, tot i reconèixer que la convivència familiar havia estat bona. 1 de cada 5 reconeixen tenir por a sortir al carrer, i més de la mitat surt de casa menys que abans.

Down España afirma que aquestes conclusions serviran per a seguir treballant en la millora de les condicions de salut i psicosocials de les persones amb síndrome de Down en els propers mesos.

Més informació a: https://www.sindromedown.net/noticia/un-estudio-arroja-importantes-conclusiones-sobre-las-consecuencias-psicosociales-de-la-pandemia-entre-los-jovenes-con-sindrome-de-down/