ÀREA ALTRES SERVEIS – LOGOPÈDIA

Treballem tant els aspectes de comunicació (parla, llenguatge, audició…), com les funcions orals no verbals (respiració, succió, masticació, deglució).

Partim d’un enfoc funcional, per tal d’optimitzar la capacitat comunicativa i altres funcions no verbals de cada persona, millorant així la seva qualitat de vida en els àmbits familiar, educatiu, laboral, social…

Oferim sessions individuals i de petit grup (2-3 persones).