ÀREA ALTRES SERVEIS – SUPORT PSICOLÒGIC

Des d’aquest projecte, s’ofereix la realització de sessions de suport psicològic, en les quals tractem diversos aspectes emocionals susceptibles d’abordatge. Mitjançant sessions de gestió emocional construirem una sèrie d’estratègies psicològiques.

Objectius:

  • Identificar signes de malestar psicològic
  • Analitzar el context en que s’experimenta el malestar psicològic
  • Proporcionar eines emocionals