AREA SOCIAL I ASSOCIATIVA – ATENCIÓ A L’ALUMNAT

L’Associació és conscient de la relació positiva que es forma en l’acollida de estudiants en pràctiques o que realitzen els seus Treballs de fi de Grau i Treballs de Recerca amb l’entitat. Nosaltres podem tenir un suport extern que ens ajuda a realitzar les nostres tasques, amb coneixements nous i una visió diferent de la nostra tasca. L’alumnat pot aprendre i formar-se a partir de treballar conjuntament.

Per aquest motiu, l’associació sempre està disposada a col·laborar amb centres educatius superiors com universitats o centres educatius per a cicles, batxillerats o de qualsevol altre caire.

 

Estudiants en pràctiques

Des de l’associació donem oportunitat a l’alumnat en pràctiques de formar part de l’associació, a partir d’un contracte de pràctiques no laborals. Tenim convenis amb diversos centres de formació superior i post-obligatòria.

Les pràctiques, a més a més, són una gran eina per fer créixer la nostra plantilla. Com associació, quasi mai contractem persones que no hagin estat o bé de pràctiques o bé en el projecte de voluntariat.

Les tasques que realitzem durant la tutorització de pràctiques són:

  • Seguiment de les pràctiques
  • Formació específica
  • Coordinació de horaris
  • Gestió de documentació i registres d’assistència
  • Comunicació amb el centre de formació, universitat o altre entitat

 

Suport en la realització de treballs

Molts estudiants realitzen treballs, ja sigui per una assignatura específica, per a treballs de recerca, fi de grau o de màster, en àmbits de discapacitat intel·lectual o síndrome de Down. Des de l’associació donem informació als estudiants per poder realitzar aquestes tasques, obrim les portes sempre que sigui possible i donem suport o assessorament