<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="3" style="border-color: #000000; width: 709px;" width="709"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="ver"><span><strong>Ver. 20.1</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="ver" colspan="3" style="width: 635px;"><span><strong>Textos Legals RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="dades" colspan="4" style="width: 693px;"><strong>PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="ver" colspan="2" rowspan="2" style="width: 108px;"><span><strong>Responsable de tractament</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Identificació i contacte del Responsable de Tractament.</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;"><strong><span>DOWN TARRAGONA</span></strong><br><!-- [et_pb_line_break_holder] --> Passeig Misericòrdia, 28 baixos – 43205 REUS<br><!-- [et_pb_line_break_holder] --> G43932524<br><!-- [et_pb_line_break_holder] --> 977 75 65 36</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Contacte del DPD</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="ver" colspan="2" rowspan="2" style="width: 108px;"><span><strong>Finalitats del tractament</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Descripció del tractament</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;">Atenent al "<em>principi de limitació de la finalitat</em>" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins. L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Termini de conservació</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;">Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol.liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="ver" colspan="2" style="width: 108px;"><span><strong>Legitimació</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Bases jurídiques  del tractament</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;">Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades queden legitimades a la recollida de les mateixes fent constar si és un requisit legal, contractual, interès públic, interès legítim o el seu consentiment explícit.</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="ver" colspan="2" rowspan="4" style="width: 108px;"><span><strong>Destinataris</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Destinataris de la cessió</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;">No es cediran o comunicaran les dades personals recollides a tercers excepte per obligació legal.</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Legitimació de la cessió</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;">Les bases jurídiques per al tractament de les seves dades identificades a la recollida de les mateixes. </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Transferències internacionals de dades</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;">No es preveuen.</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px;"><span><strong>Encarregats de tractament</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px;">Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr style="height: 424px;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="ver" colspan="2" style="width: 108px; height: 406px;"><span><strong>Drets de les persones interessades</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class="textos" style="width: 131px; height: 406px;"><span><strong>Exercici de drets</strong></span></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td style="width: 432px; height: 406px;">L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Dret a oposar-se al tractament.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li>Dret a la portabilitat de les seves dades.</li><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic <span><a href="mailto:protecciodades@downtarragona.org">protecciodades@downtarragona.org</a> </span>acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal.</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <p>En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'AEPD: <span><a href="https://www.aepd.es" target="_blank">https://www.aepd.es</a></span>/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17 . C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid</p><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table>