AREA SOCIAL I ASSOCIATIVA – ACOMPANYAMENT A LA PRIMERA NOTÍCIA

L’entitat assessora i acompanya a aquelles famílies que fa poc han rebut la notícia i el diagnòstic de síndrome de Down. Tant acompanyament emocional, com poder reunir-se amb famílies de l’entitat amb més experiència per poder ajudar-les.