AREA SOCIAL I ASSOCIATIVA – ATENCIÓ A FAMÍLIES

Moltes de les famílies de les persones amb síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals necessiten suport i assessorament envers els dubtes i les incidències que vagin sortint durant la vida de la seva família amb síndrome de Down i/o altres discapacitats intel·lectuals.

Part d’aquesta tasca és també ajudar a tramitar beques, o donar assessorament legal quan ha estat necessari. És també assessorar sobre projeccions de futur, sobre futures accions a fer per poder ajudar les famílies a donar suport a les persones amb síndrome de Down per poder complir els seus projectes vitals de la millor manera possible.

 

Suport i assessorament legal

Pot ser difícil navegar el món burocràtic i legal. En cas de que les famílies tinguin dubtes legals, necessitin assessorament o ajuda en un procés legal, poden vindre a l’associació a demanar assessorament i acompanyament durant el procés.

 

Suport en la tramitació de beques

En el cas de que les famílies estiguin en un procés de tramitar alguna beca o subvenció personal per ajudar en la seva economia domèstica, l’associació dona suport i assessorament durant el procés.