ÀREA ALTRES SERVEIS

LOGOPÈDIA

Al servei de logopèdia atenem a persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals que presentin dificultats en la comunicació, la respiració i/o la deglució.

(Més informació)

SUPORT PSICOLÒGIC

Oferim un espai individual on abordar les dificultats emocionals que les persones amb Síndrome de Down i altres Discapacitats Intel·lectuals  poden manifestar al llarg de la seva vida. En aquest espai treballem les diferents problemàtiques mitjançant la gestió de les emocions.

(Més informació)

ACTIVA MENT

Diversos estudis sostenen que les persones amb Síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals experimenten un procés d’envelliment precoç respecte a la població general. Per aquest motiu, us oferim un espai on treballar de forma específica tots aquells dominis cognitius (atenció, memòria, llenguatge, etc.) que permeten una adequada adaptació de la persona en el seu entorn, els quals es veuen afectats en el procés d’envelliment.

(Més informació)

DOWN REVOLUTION

El projecte DOWN REVOLUTION és una activitat iniciada a l’associació Down Tarragona per mostrar la capacitat artística de les persones amb síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals, promoure la seva inclusió social, divertint-se junts, al mateix temps que es realitzen activitats físiques i saludables.

(Més informació)

“Fotografia realitzada per Nadhia Nizarala”