ÀREA EDUCATIVA – SUPORT EN L’ETAPA EDUCATIVA

 

 ENCAIXEM ELS 5 SENTITS: PROJECTE DE SUPORT A L’ETAPA EDUCATIVA

 

El projecte busca promoure i defensar: una escola per a tothom amb educació inclusiva ordinària de qualitat; la igualtat d’oportunitats i el disseny universal de l’aprenentatge.

S’inclouen diverses accions entre les quals es troben:

 • Sessions grupals
 • Suport i orientació familiar
 • Orientació, acompanyament i formació a centres educatius

LA PERSONA AMB SD O DI

 

Fem Sessions grupals segons etapa educativa:

 • Grup infantil
 • Grup primària
 • Grup ESO

Els grups són d’entre 2 i 10 persones, segons els apuntats pel curs escolar

LES FAMÍLIES

 

Oferim a les famílies:

 • Suport i orientació individual
 • Reunions de traspàs
 • Tupper Down: xerrades per compartir i aprendre entre famílies i persones professionals
 • Altres

ELS CENTRES EDUCATIUS

 

Les sessions ens serveixen per poder donar informació específica de la persona al centre educatiu.

Les accions que fem amb ells són:

 • Coordinació
 • Orientació metodològica i en adaptacions
 • Tallers de sensibilització a l’aula
 • Tallers de sensibilització al claustre
 • Formació i orientació específica
 • Seguiment
 • Altres