Atenció Pscicològica

Aquest servei pretén donar cobertura a les necessitats psicològiques tant de les persones amb Síndrime de Down i altres discapacitats intel·lectuals, com als seus familiars.

Dins d’aquest servei es porta a terme el procés l’avaluació psicològica dels usuaris i les seves famílies que volen iniciar un projecte, facilitant posteriorment reunions i tutories per donar orientació, suport i acompanyament ajustat a la necessitat i demanda. A més s’ofereix un espai de treball psicològic individual a adolescents i adults que així ho sol·licitin, amb una periodicitat setmanal o cada quinze dies, per guiar i facilitar eines que permetin un major benestar i coneixement d’un mateix.

S’ofereix un espai d’orientació, suport i acompanyament per a noves famílies. Dins dels diferents projectes es duen a terme les avaluacions i intervencions adequades a les necessitats individuals de cada persona, juntament amb les seves famílies. S’ofereixen espais individuals per treballar a nivell terapèutic i espais en grup de formació.

Atenció psicològica

L’objectiu del servei d’atenció psicològica ofereix orientació, suport i acompanyament per a noves famílies.

L’Associació *Down Tarragona és una entitat sense ànim de lucre, constituïda en el 2007, fruit de la iniciativa d’un grup de pares, mares i familiars de la província de Tarragona amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb la Síndrome de *Down i altres discapacitats intel·lectuals, i ajudar-les a incorporar-se de manera activa dins de la societat. Per aquest motiu ofereix serveis com el d’atenció psicològica.

*Down Tarragona desenvolupa unes deu activitats en tota la província de Tarragona per a les persones amb Síndrome de *Down i altres discapacitats intel·lectuals, així com a les seves famílies. Aquestes són algunes de les activitats d’oci, culturals i salut que oferim.

En funció de les necessitats detectades en cada usuari i/o família, l’Associació ofereix un gran ventall de serveis i/o activitats adequades per donar el suport necessari per al desenvolupament personal normalitzat.

Nom (obligatori):

Correu electrònic (obligatori):

Missatge:

He llegit i accepto la clàusula de Informació sobre Protecció de Dades
Autoritzo el tractament de les meves dades per a poder rebre informació per mitjans electrònics
L'informem conforme al que es preveu en el *RGPD de 27 d'abril de 2016 que Associació *Down Tarragona, recapta i tracta les seves dades de caràcter personal, aplicant les mesures tècniques i organitzatives que garanteixen la seva confidencialitat, amb la finalitat de gestionar la relació que li vincula. Vostè dóna el seu consentiment i autorització per a aquest tractament. Conservarem les seves dades de caràcter personal únicament el temps imprescindible per a gestionar la nostra relació. Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, potabilitat i oposició dirigint-se a Associació *Down Tarragona amb direcció *Passeig *Misericòrdia *nº28 *Baixos, 43205 Reus (Tarragona)