Llibret de situacions i accions amb cares intercanviables; 3 formes d’utilitzar el mateix material:
– A: llegeix el nom i escolta l’acció.
– B: Escriu una frase curta (copia el nom i escriu autònomament l’acció).
– C: llegeix i reprodueix l’acció.