El Congrés aprova eliminar “disminuït” de la Constitució

El Congrés aprova eliminar “disminuït” de la Constitució

El Congrés ha aprovat la reforma de l’article 49 de la Constitució per eliminar el terme “disminuït”, per 312 vots a favor i 32 en contra dels diputats d’extrema dreta de Vox. Ara caldrà que rebi el vistiplau definitiu del Senat.

Actualment, l’article 49 està redactat així: “Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l’atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment en el gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans.”

Amb la reforma, es canvia la redacció recollint que “les persones amb discapacitat són titulars dels drets i deures previstos en aquest títol en condicions de llibertat i igualtat real i efectiva, sense que es pugui produir discriminació”.

A més, s’assenyala que “els poders públics faran les polítiques necessàries per garantir la plena autonomia personal i inclusió social de les persones amb discapacitat, en entorns universalment accessibles. Així mateix, fomentaran la participació de les seves organitzacions, en els termes que la llei estableixi. S’atendran particularment les necessitats específiques de les dones i els menors amb discapacitat”.

A la foto podem veure representants de diferents col·lectius de persones amb discapacitat que han estat presents en l’aprovació.

Font i més informació: https://www.ccma.cat/324/el-congres-aprova-eliminar-disminuit-de-la-constitucio-6-anys-despres-del-primer-intent/noticia/3271639/

Down Tarragona imparteix formació a la Universitat Rovira i Virgili

Down Tarragona imparteix formació a la Universitat Rovira i Virgili

Els dies 23 de novembre i 13 de desembre, les tècniques d’educació de Down Tarragona es van desplaçar a la Universitat Rovira i Virgili per a realitzar una xerrada formativa sobre la síndrome de Down al Campus Sescelades i a la seu del Baix Penedès.

L’alumnat al que anava dirigida la xerrada està cursant l’assignatura “Atenció a l’alumnat amb discapacitat sensorial, motriu i intel·lectual” de 2n del Grau d’Educació Infantil

Objectiu i estructura

L’objectiu d’aquesta xerrada formativa és donar informació sobre la síndrome de Down, com a entitat especialitzada, als i a les futures docents, perseguint així un doble objectiu:

  • per part de l’Associació: tenir a futurs docents més informats i preparats per atendre una persona amb síndrome de Down
  • per part de la URV, donar una formació específica i contextualitzada comptant amb tècniques expertes en matèria, en aquest cas en relació amb la síndrome de Down.

La xerrada consta de 4 parts:

  • Primera part: Contextualització i explicació sobre la síndrome de Down
  • Segona part: La síndrome de Down: Com aprenen?
  • Tercera part: Recursos per a l’aprenentatge
  • Quarta part: dinàmica sobre la vida adulta per parlar sobre la relació entre escola inclusiva i empresa ordinària.

Està enfocada a què, en el moment de tenir un alumne amb SD o DI a l’aula, tinguin més eines i recursos per ensenyar-los, tenint en compte les seves necessitats en el procés d’aprenentatge.

Per tal que aquesta xerrada formativa estigui contextualitzada amb la realitat de la persona amb SD, sempre acompanyen a les tècniques d’1 a 3 joves i/o adults de l’entitat per a explicar la seva experiència, tant educativa com laboral. D’aquesta manera, poden exemplificar-ne la importància de la seva tasca com a docents i veure la multitud de capacitats que té una persona amb SD, així com trencar mites i falses creences preconcebudes sobre la SD. Aquesta vegada ho han fet la Núria, la Marta i l’Anna, a qui volem donar les gràcies, ja que sense elles no seria el mateix.

En aquest cas, la Núria era la primera vegada que assistia a l’activitat. Va explicar la seva experiència en l’etapa educativa, posant de manifest la necessitat d’una educació inclusiva en què tothom tingui l’oportunitat d’aprendre i les dificultats que implica que l’aprenentatge no sigui inclusiu.

La Marta ja havia participat altres vegades, tant a la universitat com en altres tallers. Aquesta vegada va explicar la seva experiència en l’etapa laboral i la importància de poder treballar en l’empresa ordinària.

Finalment, l’Anna també va explicar la seva experiència laboral i ens va mostrar les dificultats en què s’ha trobat durant el procés de voler estudiar i presentar-se a unes oposicions i la necessitat d’una igualtat d’oportunitats per tothom per tal de poder assolir els objectius que cadascú es plantegi.

Col·laboració

Aquest és el 5è any que oferim aquesta formació a la URV. Aquesta col·laboració és molt positiva tant per l’entitat com per la universitat, pel fet que ens ajuda a anar aconseguint, a poc a poc, la inclusió educativa de l’alumnat amb SD o altres discapacitats Intel·lectuals, fent que sigui una realitat menys utòpica.

A més a més, arran d’aquestes col·laboracions, fa dos cursos ha sorgit l’oportunitat que una de les nostres tècniques d’educació pugui formar amb la seva experiència, a estudiants del grau d’educació primària en dues optatives d’atenció a la diversitat, com a docent associada de la URV.

Gràcies a la @fecp.urv i a la menció d’atenció a la diversitat per fer-ho possible.

Com entitat volem aprofitar aquesta notícia per a reivindicar que la inclusió no és una opció, és un dret per a tothom. Per aquest motiu, a tots els centres educatius i als graus d’educació, aquesta menció hauria de ser obligatòria i no una optativa.